X y z axis problemen

ik heb mijn printer groter gemaakt maar nu wilt hij niet meer printen ja tot 200 mm daar na loopt hij vast ik heb in repetier gezet dat jij x420y250z250 is maar dat wilt hij niet doen als ik hem met de hand op 420 zet en dan naar thuis ga komt die ook maar tot 200mm

Hello @Matie

Je dient ook de jusite afstanden in de firmware voor de printer K8200 aan te passen.
bij Configuration.h bestand.

Standaard staan deze op 200mm. Dus je moet deze XYZ waarden aanpassen naar jouw nieuwe afmetingen.

Standaard in de firmware:
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 20
#define Z_MAX_POS 190
#define Z_MIN_POS 0

Firmware (versie 2 + LCD) hier te vinden (downloaden:
https://cdn.velleman.eu/downloads/files/downloads/firmware_k8200_marlinv2.zip

Een voorbeeld van de extend version K8206:
https://cdn.velleman.eu/downloads/k8206-firmware/firmware_k8206_marlin_v2.zip

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

#define min_software_endstops true //If true, axis won’t move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true //If true, axis won’t move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 400
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 220
#define Z_MIN_POS 0

Met vriendelijke groeten,
Velleman Support