Weerstanden resistors

I start building the EDU09. At first I trying to identify all the resistors. The total number of resistors is all right and also the specification. But it is hard to know who is metallic or other wise. Who is who. I have bleu ones en more yellow the latest wit a gold mark. Who is who? Is the number of rings a solution? Another question is, is it important that the resistors marked with a star are metallic types? I bought this kit by Velleman België on in June this year. Thanks for your help. Jan de Bonth

Hallo @jinks

De metaalfilm weerstanden zijn de manual aangeduid met het sterretje.
Metaalfilm weerstanden hebben een blauw of groene kleur, en herkenbaar aan de 5 ringen.
1 ste 3 ringen stellen het cijfer voor, 4de ring de vermenigvuldigingsfactor,
de 5 de ring is de toleratie => in de kit is dat de bruine ring (1% afwijking).

Koolstof weerstanden zijn geel / oker van kleur en hebben 4 ringen.
1ste 2 ringen stellen het cijfer voor, 3de ring de vermenigvuldigingsfactor,
de 4de ring is de tolerantie => in de kit is dat gouden ring (5% afwijking).

Op de plaasten met ster moet de metaalfilm weerstand gebruikt worden,
aangezien dit precisieweerstanden zijn.

Onderstaande foto kan een hulp zijn om aan de hand van de kleurcode, de waarde of type weerstand te herkennen. (hetgeen tussen haakjes staat stellen de ringen voor van links naar rechts: het cijfer kom overeen met kleur in tabel).

image

Hoop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groeten,
Velleman Support


Hello @jinks

The metal film resistors are indicated in the manual with the asterisk (star).
Metal film resistors have a blue or green color, and can be recognized by the 5 rings.
1 st 3 rings represent the number, 4th ring the multiplication factor,
the 5 th ring is the tolerance => in the kit this is the brown ring (1% deviation).

Carbon resistors are yellow / ocher in color and have 4 rings.
1st 2 rings represent the number, 3rd ring the multiplication factor,
the 4th ring is the tolerance => in the kit that is the gold ring (5% deviation).

At the places with star the metal film resistor must be used,
as these are precision resistors.

The photo below can help you to recognize the value or type of resistor based on the color code. (what is in parentheses, are the rings represent from left to right: the number corresponds to the color in the table).

image

Hope to have informed enough with this

Best Regards,
Velleman Support

L.S. Alles is nu helder voor me. Ik kan beginnen met bouwen. Dank voor de snelle en duidelijke reactie.

Dat is graag gedaan.
We wensen je veel plezier met het bouwen van deze scope kit,
en veel leuke en leerzame meetexperimenten.

You’re welcome.
We wish you lots of fun building this scope kit,
and lots of fun and instructive measuring experiments.

Vriendelijke groeten
Regards,
Velleman Support