Vertex Delta K8800 lovers #9

Mijn Verhaal van wat je ziet:
Oude Pc-voeding, met een timer unit erop waar met een plug en kabel naar de thermostaat unit wordt gegaan, die groene eronder. Rechts van de voeding een Raspberry Pi ook gevoed vanuit de Pc-voeding/timer unit. Staat via wifi met mijn netwerk in verbinding. Daarnaast een filament verwarmer. Daaronder dus de groene thermostaat unit, met kabel naar het verwarmde bed. Ook nog mijn filament geleider.

My Story of what you see:
Old PC power supply, with a timer unit on it that connects with a plug and cable to the thermostat unit, the green one underneath. To the right of the power supply a Raspberry Pi also powered from the PC power supply/timer unit. Connected to my network via WiFi. In addition, a filament heater. Below that is the green thermostat unit, with cable to the heated bed. Also my filament guide.

Hier zie je een Bowden extruder met dual drive aandrijving, maar omgekeerd in gebruik, met links mijn filament detectie unit. Hierdoor zitten de aandrijfwieltjes praktisch tegen de uitvoer aan. Hierdoor is dus ook zeer flexibel filament goed door te voeren. Op de achtergrond zie je 1 van de 3 volledig geprinte geleiders, die dus altijd soepel lopen met ptf droog smeer.

Here you see a Bowden extruder with dual drive drive, but in reverse in use, with my filament detection unit on the left. This means that the drive wheels are practically against the output. This also makes it easy to feed very flexible filament. In the background you see 1 of the 3 fully printed guides, which always run smoothly with PTF dry lubricant.

Het gele geprinte is een spanner en tevens een opgesloten geleider met 2 lagers, met een bout door de bovenplaat, waar je met een moer de boel kan spannen, waarna je de inbusbout vast draait.

The yellow printed one is a tensioner and also a locked guide with 2 bearings, with a bolt through the top plate, where you can tighten everything with a nut, after which you tighten the Allen screw.

Daar staat mijn oude Hercules camera, die via de Raspberry Pi, met mijn telefoon of pc bekeken kan worden. Dan natuurlijk mijn uitgebouwde bedieningspaneel. Dan komen we bij mijn Ali Express heatbed, waar ik drie hapjes in heb gevijld, tevens een 3 mm schroefje om de plaat te fixeren. Daar op een Creality flexibele magneet mat. Uitgesneden uit een vierkante mat.

There is my old Hercules camera, which can be viewed via the Raspberry Pi, with my phone or PC. Then of course my expanded control panel. Then we come to my Ali Express heatbed, in which I have filed three bites, as well as a 3 mm screw to fix the plate. There on a Creality flexible magnet mat. Cut out from a square mat.

Dit is de onderkant van het heatbed, tevens zie je dat er maar drie schroeven van de 6 worden gebruikt, ook zijn ze gemarkeerd, onder de ring zitten 6 veren, met de 3 inbusschroeven kun je dus de boel levelen. (x,y,z) Maar hele kleine stukjes verdraaien, anders blijf je levelen.

This is the bottom of the heatbed, you can also see that only three screws of the 6 are used, they are also marked, there are 6 springs under the ring, so you can level everything with the 3 Allen screws. (x,y,z) Only twist very small pieces, otherwise you will continue to level.

Links zie je dat ik een hap heb weggezaagd om makkelijk het heatbed te kunnen verwijderen, zit met een plug aan de Thermostaat schakelaar.

Maak zelf ook mijn eigen heatbloks, ben er nog niet helemaal uit wat mijn beste blok is, zodra ik dat weet zal ik het laten weten met alle maten en materiaal.

Zo dit was het voor nu.

Met de vriendelijke groeten,
Tom

On the left you can see that I have sawed away a piece to easily remove the heatbed, which is attached to the thermostat switch with a plug.

I also make my own heat blocks, I’m not quite sure yet what my best block is, as soon as I know I will let you know with all the sizes and materials.

So that’s it for now.

Kind regards,
Tom

1 Like

Tom

Waar hebje die springveren gekocht?

https://www.alcomex.nl/

Mvrgr
Tom

Tom.

Bedankt voor de info.