Vertex Delta K8800 lovers #7

Hallo Allemaal,

Inmiddels heel wat prints verder. Heb de volgende aanpassingen gedaan. Heb het scherm met een print, gevonden op Thingiverse, 45 graden gedraaid, werkt heerlijk. Tevens van Creality een magnetische tackplaat geplaatst en dat werkt ook fantastich, kwestie van het vierkante systeem op te plakken en rondom wegsnijden. Ik weet inmiddels dat de magnetische kogels van Velleman veel te slap zijn. Maar als je grote prints maakt tegen die maximum van 200mm kunnen de kogels het niet aan, maar heb ook ontdekt dat de stappenmotors het ook niet aan kunnen. Verspringingen tijdens het printen gaan dan voorkomen. Dit ligt aan de verplaatsingssnelheid tussen bepaalde punten. Dit kon ik uiteindelijk wel printen door in Cura de verplaatsing snelheid te verlagen van 190 naar 120.
Ik denk dat ik binnenkort mijn Nederlandse van de Cura Guide add-on, maar op verzoek ter download ga zetten want de maker van de Guide is gestopt en kan geen vervanger vinden dit al sedert december. Verder gebruik ik nu een messing hot-end waar ik de voorkant heb afgezaagd en een nieuw gat geboord voor de sensor zoals het originele hot-end van Velleman, voordat ik die aanpassing had gemaakt vloog hij 10 graden te ver omhoog en dan weer 20 graden naar beneden, na de aanpassing 2 graden 1 omhoog 1 naar beneden. Dus perfect. Hier een foto:

Vragen mogen ook rechtstreeks naar:
t.emmelot at upcmail.nl

Vriendelijke groeten,
Tom
Voor de engelse lezers:
Hello all,

Many prints now. Made the following adjustments. Turned the screen with a print, found on Thingiverse, 45 degrees, works great. Also installed a magnetic tack plate from Creality and that also works fantastic, just a matter of sticking the square system on and cutting it away all around. I now know that Velleman’s magnetic bullets are much too soft. But if you make large prints against that maximum of 200mm, the bullets can’t handle it, but I also discovered that the stepper motors can’t handle it either. Jumps during printing will then occur. This is due to the speed of movement between certain points. I was eventually able to print this by lowering the displacement speed in Cura from 190 to 120.
I think I will soon put my Dutch van de Cura Guide add-on, but on request, for download because the maker of the Guide has stopped and can’t find a replacement since December. Furthermore I now use a brass hot end where I sawed off the front and drilled a new hole for the sensor like the original Velleman hot end, before making that adjustment it flew up 10 degrees too far and then 20 degrees again down, after adjustment 2 degrees 1 up 1 down. So perfect.
Questions can also be sent directly to:
t.emmelot at upcmail.nl

Regards,
Tom

1 Like

@TomE ,

Well done :+1:

Good tips, and nice updates that our forum members and Vertex delta owners can certainly use.

Thanks for sharing,

Best Regards,
Velleman Support