Vertex Delta K8800 lovers #5, Cura settings Guide

Hallo allemaal.

Ik heb zojuist de kopij afgeleverd bij GitHub van de Nederlandse vertaling van https://github.com/Ghostkeeper/SettingsGuide, wat als Extensie bij Ultimaker Cura 5.2.1 gedownload en gebruikt kan worden. Een fantastisch en uitgebreide handleiding met ook nog een foutopsporing en oplossingen deel, het geheel is met kleurige voorbeelden. Het waren over de 600 files die ik heb vertaald. Heb door het vertalen enorm mijn kennis over 3D-printen opgevijzeld. Niet gek, ik ben pas sinds februari van dit jaar bezig! Dus voor iedereen die Ultimaker Cura gebruikt is dus binnenkort een Nederlandse Settings Guide te downloaden! In mijn ogen het beste slice programma voor de Vertex Delta K8800.

Groeten van,
Tom

For my English friends:

Hello all.

I just delivered to GitHub the copy of the Dutch translation of https://github.com/Ghostkeeper/SettingsGuide, which can be downloaded and used as an Extension to Ultimaker Cura 5.2.1. A fantastic and extensive manual with also a debugging and solutions part, the whole is with colorful examples. It was about the 600 files I translated. By translating, I have greatly boosted my knowledge of 3D printing. Not crazy, I’ve only been busy since February of this year! So for everyone who uses Ultimaker Cura, a Dutch Settings Guide will soon be available for download! In my opinion the best slice program for the Vertex Delta K8800.

Greetings,
Tom

1 Like

@TomE ,

Bedankt om dit te delen, en alsook voor dit groot werk! :+1:.
Onze niet Engelstalige forum leden zullen hiervan ook zeker gebruik kunnen van maken.

Met vriendelijke groeten,
Velbus Support