Vertex Delta and Ultimaker Cura

Hallo,

Wij hebben sinds kort een Vertex Delta. Alleen lopen wij er met Cura tegenaan dat bepaalde instellingen zoals het veranderen van de snelheid toch de printtijd hetzelfde blijft, of als je opties aanpast de rest niet mee aanpast of niet klopt. Nu hebben we repetier gedownload, maar hier kun je een stuk minder aanpassen. Wij hebben ook een Ender en daar zijn er geen problemen met aanpassingen in Cura.

Is iemand hier misschien bekend mee?

Alvast bedankt!

Hello,
Set the visibility of the parameters to “Expert” or All "to see the other Speed to increase them too (because unfortunately they are not recalculated according to the value of the printing speed of the profile of the Vertex Delta)

Otherwise if you start with Ultimaker Cura, there is the plugin “Settings Guide” via the palce of the online market …


Hallo,
Stel de zichtbaarheid van de parameters in op “Expert” of Alle "om de andere te zien Snelheid om ze ook te verhogen (omdat ze helaas niet opnieuw worden berekend volgens de waarde van de afdruksnelheid van het profiel van de K8600)

Anders, als u begint met Ultimaker Cura, is er de plug-in “Settings Guide” via de plaats van de online markt …

Thank you, we copy now van de printprofile from Repetier and fill it in Cura. That seems to work much better.